GALÉRIA

Galériu diel tvorí sedem tematických okruhov tvorby autora. Jej rozdelenie vznikalo pod vplyvom rôznych faktorov, predovšetkým pod vplyvom autorovho pracovného a záujmového pôsobenia, ďalej hľadania vlastných námetov a vlastného výtvarného štýlu, aktuálnych pocitov a okolností, v ktorých sa autor nachádzal a v neposlednom rade ako dôsledok úcty a obdivu k velikánom maliarskeho umenia.

|Poľovníctvo| |Rybárstvo| |Les|

Na prvom mieste je to pracovné zaradenie. Autor ako lesník a ochranca prírody nachádza mnoho námetov vo svojom pracovnom prostredí, na potulkách lesom či poľovačkách. Nezaostávajú ani osobné záľuby, ako folklór či rybárstvo. Nemenej dôležitou inšpiráciou sú spomienky na detstvo a „staré zlaté časy“.

Autor dodáva: „Samozrejme námety a celkovo inšpirácia sa vekom menia, tak ako človek starne. Viac sa zamýšľať nad hľadaním vlastného výtvarného štýlu, nachádzať ustálenosť a pokoj vo vlastnom prejave. Nájsť sa v spôsobe výtvarného vyjadrovania. Nekopírovať autorov diel, ktorých uznávam, nechcem prelietať ako motýľ z kvetu na kvet a raz maľovať Medňanského a druhý raz Castagneta. Myslím, že je ideálne, ak si maliar zoberie to, čo sa mu na druhých autoroch páči, ako štýl, spôsob a uvoľnenosť tvorby, zvládnutie kresby alebo výber námetov, no som presvedčený, že vlastnú cestu si musí zvoliť každý sám a ňou ísť.